Eggstokkreft - Ovarian Cancer

Om eggstokkreft

Anne Berit sin historie:
- Velkommen
- 3-årskontrollen
- 59 år og ”gravid”

- Endelig ultralyd
- 1. forsøk på innleggelse
- 2. forsøk på innleggelse
- Endelig operasjon
- 1. cellegiftkur
- 2. cellegiftkur

- Tilbakefall
-
Stråling
-
Svikt i urinveiene
- Svikt i tarmsystemet
- Sprukken tarm
- Vond beskjed
-
Fistel
- Emesis
- Peg
- Sepsis
- Minneord

Noen råd
Bedre overlevelse
Kjenn etter

Linker


Spørsmål til institusjonene
  - Og KK gjør som før.....
  - Eller kanskje ikke....
  - Og disse svarer ikke....

Økonomi når man blir syk:
- Arbeidsavklaringspenger

- Medisinutgifter
- Sykehjemutgifter
- Bilutgifter
- Pasientreiser
- Uførepensjon
- Uføreforsikring
- Pasientskadeerstatning
Bare nerver? Klikk.no        Kreftforeningen       Gynkreftforeningen      Eggstokkreft.  Wikipedia
 
      E-post til ArnaGuiden     Webmaster: Svein Harkestad     ©  Internet harkestad 2008 ->    Org.nr.992451955
Forening for bedre arbeidsmiljø i HFK
eggstokk.no
kollega.info
offentlig.info
visitarna.no
arnaguiden.no
YtreArna.no
IndreArna.no

er en del av 

©  Internet harkestad 2008 ->
Områdesatsing Ytre  Arna
Varslernettverket