3-årskontrollen

30.juli 2009 når Anne Berit kom hjem etter å ha operert ut en 10-12 cm stor kreftvulst, samt eggstokker, livmor, lymfer etc. lå innkallingen til 3-årskontrollen og ventet…..  For sent altså!  Trist og tankevekkende.  Men historien startet selvsagt lenge før det, - helt uten at legene oppdaget noe som helst farlig.

Vi fant et brev hjemme med resultater fra en koloskopi og røntgen datert 17.desember 2007.  Hun hadde da opplevd "tarmproblemer" lenge.  Her er det altså flere leger som i tidsrommet fra høsten 2007 til hasteoperasjon sommeren 2009 burde koblet mage-/tarmproblemene hennes sammen med begynnende eggstokkreft. 

Altså:  Kvinne 57 år + tarmproblem såpass at de tok CT og koloskopiundersøkelse + alvorlig sliten og utkjørt i over et halvt år = mulig eggstokkreft

Men det var ingen leger som gjorde denne sammenkoblingen eller oppdaget at noe alvorlig var startet.  Dette til tross for at diffuse mage- og tarmproblem er blant de aller første og viktigste tegn på eggstokkreft.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar