Fra kreftregisteret

"I 2002 ble 38 prosent av norske kvinner med eggstokkreft henvist til kirurgisk eller medisinsk avdeling ved førstegangsinnleggelse. Kvinner som hadde normal tarmfunksjon, smerter utenfor mageregionen, vedvarende slapphet og pustevansker i større grad, ble henvist til ikke-gynekologiske avdelinger.
Dette førte til at det gikk lengre tid til operasjon og cellegiftbehandling.

Videre fulgte man alle pasienter som fikk avansert eggstokkkreft i 2002 fremover i tid. Det var dobbelt så stor sjanse for å overleve de første 650 dager ved å bli operert av en spesialistgynekolog og 83 prosent større sjanse for å overleve hvis pasienten ble operert ved et universitetssykehus. Dette tyder på at spesialistutdannelse i gynekologisk onkologi og sentralisering av behandlingen kan bedre utsiktene for kvinner med eggstokkreft."

Start
Les kommentarer eller gi en kommentar