Noen råd

1.  Viktigst:  Vær svært oppmerksom på tidlige signaler på eggstokkreft!  Les og følg rådene på denne nettsiden og linkene den henviser til.  Det kan være livbergende.  Eggstokkreft er inndelt i 4 hovedstadier:  Stadie I, II, III og IV.  Anne Berit hadde stadie IIb, d.v.s. med litt spredning.  Les mer om stadiene her.  I Stadie I ligger du best an.  Det gjelder derfor å bli henvist til gynekolog tidlig ved mage-/tarmproblem.  Her er et eksempel på eggstokkreft oppdaget gjennom urinveisproblem hos bloggeren Susanne i Lavedel og blomster.

2.  Ikke følg lege-oppfordringer om å gå til gynekolog hvert 3.år!  Krev henvisning til gynekolog hvert eneste år dersom du har passert 45 år.  Anne Berit var til 3-årskontrollen i 2006.  I 2007 begynte problemene uten at hun ble henvist til gynekolog. Og i 2009 var altså svulstene blitt på størrelse med et barnehode, og hun fikk en psykisk diagnose 27.5.2009 og tarmveggbetennelse-diagnose 22.6.2009.  Dette altså like før svulstene ble oppdaget 3.7.2009.  Allmennleger har alt for lite kunnskap, - krev henvisning til gynekolog!  Dersom legen nekter deg dette så følg oppfordringen som Gunn som har lagt inn kommentarfeltet :  Be om å få journalført at du har bedt om henvisning, men ikke fått.

3.  Finn ut mest mulig om sykdommen og still krav til legene. Legene er bare mennesker som deg og meg og har ikke full oversikt over en hver sykdom.  Eggstokkreft er en av de sykdommene de glatt overser fordi symptomene ofte bare er enkle mage-/tarmproblemer.

4.  Ta kontakt med den Gynkreftforeningen som ligger nærmest deg hvis du er blitt syk. Du samtale med folk i samme situasjon.  Gjennom dette kan du få tilgang til en mengde verdifulle erfaringer, slik at du ikke behøver å finne ut av alt på egen hånd.  Det finnes egne foreninger/lokallag for de fleste typer kreft.

5.  Du kan ha rett på en Individuell plan og en koordinator se pkt. 31.2.2.  Sykehuset skal orientere deg.  Dette ble aldri gjort for Anne Berit, så du må nok etterspørre selv.  I ettertid er det lett å se at en koordinator i tett dialog med pasienten kunne vært til uvurderlig nytte for å unngå en del av feilbehandlingene.   Det er viktig å kunne ha en bestemt person å forholde seg til, og som har kunnskap.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar