Medisinutgifter

Det er ikke slik at egenandeler og blåresept dekker alle utgifter.  Når man skal handle på apotekene så er det lagt inn sperringer fra Rikstrygdeverkt på hva som er godkjent å få "gratis".  Legene har skrevet noe på blåresept og i materiell-liste, men det må betales likevel.  Plutselig finnes det en annen egenandels-regel som  sier at man må dekke materiell med kr 1600,- selv pluss 10 % av alle utgifter som overstiger dette. Jf. HELFO  Vi har derfor hatt en rekke utlegg som vi må betale for på apoteket.  I tillegg til alle disse utgiftene er jo inntekten for lengst redusert til 66 % av inntekten hun hadde i arbeid. 

Å passe på alt som skal handles på ulike apotek, og følge med og skrive reiseregninger er ikke mulig for en alvorlig syk pasient å utføre selv.  Det er også for mye arbeid for pårørende som står midt oppi dette og heller burde få tenke på situasjonen og omsorg.  Det skulle ikke vært mulig at systemene er så enormt tungvinte.  Nødvendig materiell til å behandle den syke burde derfor være en selvfølge å få utlevert uten å måtte stå på apotekene å diskutere ting de ikke får gjort noe med på kassaapparatet siden Rikstrygdeverket har lagt inn sperringer i systemet.

Gjennom grundig fotodokumentasjon vedlagt søknad til HELFO har de refundert utgifter til en del av det materiellet som apotekene ikke får automatisk opp på blåreseptordningen.  Slik at det finnes løsning dersom man orker å dokumentere.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar