Om eggstokkreft

Eggstokkreft kalles "Den stille morder".  Det finnes i Norge 1000-vis av kvinner som akkurat nå har en uoppdaget kreft i eggstokkene. Til deg og til dem er denne nettsiden om eggstokkreft laget.  Det oppdages rundt 500 nye tilfeller i året.  Svulstene oppstår ikke spontant i stor størrelse.  Derfor kommer altså de 1-2 som oppdages hver eneste dag året rundt egentlig fra et adskillig større antall kvinner som går rundt med uoppdaget eggstokkreft. NB.:  Når man i tillegg vet at hovedmengden av disse er i en bestemt aldersgruppe blir det en forholdsvis stor andel av de godt voksne kvinner som akkurat i dette øyeblikk har sykdommen, men foreløpig ikke diagnosen!

Er du en kvinne rundt 45-65 år og har diffuse tarmproblemer eller mageproblemer må du ikke overse dette, men omgående bestille time for gynekologisk kontroll.  Tarmproblemer kan ha mange andre årsaker, men tarmproblem er et tegn på eggstokkreft som kan komme flere år før kreften utvikler seg alvorlig.  For mer enn én kvinne pr dag i Norge handler det om at det oppdages at hun har eggstokkreft.  Dette utgjør ca 500 påviste tilfeller pr år og for svært mange er det allerede for sent når sykdommen påvises, og gjenværende levetid kan bli svært kort og med mange unødvendige alvorlige plager og behandlinger. 

Totalt oppdages det ca 1.500 tilfeller av ulike typer underlivskreft hos kvinner i året.  Dvs. ca. 5 nye pr dag.

·  Udefinerbare mage- og tarmproblem, eller følelse av oppblåsthet = Krev å bli henvist til gynekolog.
·  Voksende mage = Ikke tenk det som alderstillegg, men krev å bli henvist til gynekolog.
·  Ikke følg oppfordring om å gå til gynekolog hvert 3.år!  Gå derimot til gynekolog hvert eneste år dersom du
   er passert 45 år. 
·  Ikke slå deg til ro med legens ord.  Krev å bli henvist til gynekolog.

Mer håndfaste symptomer kan være blødninger, smerter under samleie, appetittmangel, forstoppelse eller diare.   Gjerne med vedvarende slapphet tilknyttet.  Men slike kraftige symptom merkes oftest lenger ute i sykdomsforløpet.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar