Pasientreiser

Det er ikke noe problem å få dekket sine reiseutgifter til og fra behandlingsstedene.  Via Pasientreiser får man dekket sine utgifter relativt hurtig og greit.  Det var litt problemer ved omlegging høsten 2009, men systemet fungerer nå.

Problemet er bare at man må fylle ut skjema og sende inn.  Dette er det et stort ork å klare å ha oversikt over for en sliten kreftpasient med alle sine ekstra plager.  Det er mye opplysninger å fylle ut og å holde orden på.  Her må derfor pårørende inn å gjøre jobben.  En del pasienter bare rister på hodet og går når de blir opplyst om skjemaet.

I tillegg er det et mas.  Noen behandlingssteder leverer ut kvittering for behov for transport og ledsager uoppfordret.  Andre steder må man be om det, og atter andre steder må man stå i kø etter behandling for å få utlevert sin kvittering.  Og når man får kvitteringen har de gjerne glemt å skrive på om behov for ledsager.  I tillegg må man passe på å ta vare på alle andre typer kvitteringer man har hatt til utlegg for transport og legge ved.

Start
Les kommentarer eller gi en kommentar