Pasientskadeerstatning

Vi har søkt om pasientskadeerstatning ut fra at sykdommen burde vært oppdaget allerede fra høsten 2007 og at legene burde koblet tarmproblemene til eggstokkreft, og dermed kunnet fulgt pasienten opp nøye i forhold til faresignalene.  Dette forholdet var velkjent for leger den gang, selv om faresignalene for eggstokkreft var og er ukjente for kvinner flest.  Sykdommen kalles "den stille morder", men den varsler likevel på et tidlig stadium for dem som er utdannet til å kjenne signalene!

Søknad om pasientskadeerstatning  foregår via 2 instanser.  Først må man fylle ut et skjema til NPE, Norsk Pasientskadeerstatning slik at de kan behandle saken.  De behandler erstatningskrav for helseskader påført pasienter av det norske helsevesen.  Dette gjelder skader forårsaket av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller informasjonssvikt i norsk helsevesen  Saksbehandlingen er gratis.  Innsamlingen av opplysninger og dokumentasjon fra de ulike involverte skal fortrinnsvis være klart i løpet av et par måneder.  Deretter vil NPE innhente vurderinger fra ulike medisinsk sakkyndige.  Det kan derfor gå inntil et år før man får vedtak om avslag eller medhold.  Eventuell erstatningsstørrelse blir deretter fastsatt i løpet av et års tid.  I denne fasen kan man etter avtale få dekket utgifter til advokatbistand.

Videre saksbehandling er hos Pasientskadenemda for hjelp med erstatningskrav eller ved et eventuelt avslag hos NPE.

Ved avslag fra Pasientskadenemda må saken føres videre for domstolene i privat regi.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar