Sepsis

Sepsis er blodforgiftning / bakterieinfeksjon i blodet.  Se: Wikipedia

Relativt plutselig stiger feberen svært høyt og man må omgående ha intravenøs antibiotikabehandling.

Anne Berit har gjentatte øyeblikkelige innleggelser og antibiotikakurer.  Etter få dager hjemme er det å ringe 113.    Disse antibiotikakurene sliter svært på kroppen i tillegg til grunnsykdommen.

Etter et siste sykehusopphold i februar/mars 2011 er kroppen svært svak og Anne Berit overføres tirsdag 8.mars tilbake til palliativ avdeling på Røde Kors sykehjem.  Her fjernet de væske- og næringstilførsel.  Dette til tross for våre avtaler med Kvinneklinikken på forhånd at behandlingen skulle fortsette på Røde Kors sykehjem slik den hadde vært på sykehuset.  4 dager etterpå tar livet slutt.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar