Sykehjemsutgifter

125,- kr døgnet på sykehjemmet høres ikke så ille ut for opphold og fullt stell.  Men på en måned blir det fort nærmere 4000,- kr i utgifter.  Når man så tenker på at pasientens arbeidsavklaringspenger og/eller pensjon er minket ned til 66% av opprinnelig inntekt så gjør dette et stort innhugg i rest-økonomien. 

Man sparer riktignok utgifter til mat, men de fleste andre store utgifter til bolig, strøm, forsikringer osv. påløper jo like fullt selv om man bor på et sykehjem.

Enda verre blir det dersom man må bo på sykehjemmet i mer enn 60 dager.  I så fall stiger omkostningene radikalt og kommunen stikker av med 75 % av pensjonen eller 85 % av pasientens inntekter.  Da blir det ikke mye igjen til å sitte med hus og hjem når du bare har tilbake 15% av inntekten din......
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar