Uføreforsikring

Anne Berit hadde en uføreforsikring hos Gjensidige forsikring, men herfra kommer det ingen utbetaling fordi hun levde i mindre enn 2 år etter sykemelding......  Totalt bortkastete innbetalinger i over 20 år.  Ingen penger ved behov under sykdom og ingen penger etterpå.

Uføreforsikringen var for så vidt høy nok den gang hun var yngre og den ble tegnet.  Ettersom årene går har forsikringssummen minket i takt med økende alder.  Dermed er mulig utbetalingsbeløp sunket fra de opprinnelige kr 200.000,- som dengang tilsvarte en god årslønn, ned til dagens sum på kroner 45.000,- noe som kan sies å være kun nær 1/10 av en årslønn.

I det året hun fyller 60 opphører forsikringen.  Dette fikk vi beskjed om 14 dager før opphør og vi tok kontakt med selskapet.  Når man er blitt syk i forsikringsperioden gjaldt nemlig uføreforsikringen i 2 år utover aldersgrensen.  Trodde vi.

Problemet for den som er syk og ufør er nemlig at de 45.000,- ikke kommer til utbetaling før man har vært ufør i 2 år.  Det er en karenstid på 2 år før forsikringsselskapet anser uførheten å være varig.  I realiteten er det altså i ingenting å hente tilbake hos forsikringsselskapet av det man har betalt dem inn over 20 år.

Gjensidige har kommet med avslag begrunnet i at Anne Berit er død i løpet av karensperioden, og at da gjelder ikke forsikringen lengre.  Hun måtte levd til 3.juli 2011 for å kunne få utbetalt forsikringssummen.

Men det står ingenting i forsikringsvilkårene om at hvis man dør i karensperioden så blir utbetaling stoppet.  En karenstid innebærer å avvente for å se om uførheten blir varig.  Varig ble den og skaden kunne aldri blitt gjenopprettet, noe kundens død viser så alt for tydelig..

Hva skal man egentlig med en uføreforsikring som man ikke får utbetalt mens man er syk?  Forstå reglene den som kan!
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar