Uførepensjon

Etter et år ble det innvilget uførepensjon fra arbeidsgivers pensjonsordning som er Bergen kommunale pensjonskasse.

Etter å ha fyllt ut søknadspapirer ble det gledeligvis innvilget 100% Uførepensjon.  Denne kommer i tillegg til arbeidsavklaringspengene og utgjør den nette sum av kr 360,- pr måned.  Etter at skatten er trukket dumper det kr 243,- inn på kontoen hver måned!

Etter 15 års tjeneste hvor man hver måned har blitt trukket for sine pålagte 2% i pensjonstrekk er dette alt man står tilbake med som uførepensjon, - sier og skriver kroner 243,-.

Årsaken til dette er at pensjonsordningen garanterer for at man skal få 66% av sin lønn når man blir ufør.  Når så arbeidsavklaringspengene fra NAV også tilsvarer 66% blir vel ikke mellomlegget så stort.  På den annen side får vi da håpe at dersom arbeidsavklaringspengene faller bort vil mellomlegget fra pensjonskassen øke tilsvarende.  Uansett er de avtalene som finnes at man kun skal ha 66% av lønnen svært dårlige for en hver som uforskyldt rammes av sykdom.  Alt for mange får oppleve dette og fallet i levestandard det blir å tvinges ut av arbeidslivet.  Man tenker bare ikke over forholdet før man plutselig og uventet står midt oppe i det.  En fullt innbetalt uførepensjon burde jo selvsagt dekket inn forholdet mellom 66% lønn og 100% lønn slik at man som syk ikke ble tvunget til langt lavere livstandard.
Start
Les kommentarer eller gi en kommentar